Starzenie się społeczeństwa stanowi obecnie wielkie wyzwanie dla polskiej polityki senioralnej. Z szybko postępującymi zmianami demograficznymi coraz lepiej radzi sobie Chorzów.

Jednym z największych i głównych projektów realizowanych w Chorzowie w ramach miejscowej polityki senioralnej jest program „Chorzów 60+”, za którego opracowanie i prowadzenie odpowiada prezydent miasta, Andrzej Kotala. Dzięki tej inicjatywie w listopadzie 2014 roku wprowadzono liczne zniżki dla osób, które są zameldowane w Chorzowie oraz ukończyły 60 lat. Pomysł szybko zyskał popularność – w ciągu pierwszego miesiąca zainteresowani odebrali aż 1000 kart upoważniających do rabatów, a do dziś wydano ich już 12 000.

Głównym celem programu jest zachęcenie seniorów do korzystania z różnych propozycji pozadomowych. W ramach programu powstaje szeroka oferta zniżek, nierzadko kilkudziesięcioprocentowych. Seniorzy mogą skorzystać np. z kąpieli w basenie za 2 złote czy wyjść do teatru za 29 złotych. Zniżki obowiązują nie tylko w publicznych instytucjach tworzących ofertę rekreacyjną czy kulturalną, choć właśnie one najchętniej przystąpiły do programu.

Aby móc korzystać z oferowanych ulg, zainteresowana osoba musi jedynie przyjść do jednego z dwudziestu dwóch punktów obsługi mieszkańców i wypełnić odpowiedni formularz. Następnie otrzyma kartę imienną uprawniającą do korzystania z promocji i akcji przygotowanych przez podmioty uczestniczące w programie, a także szczegółową ofertę wszystkich partnerów akcji. Projektując ofertę, pomysłodawcy poprosili o wsparcie samych seniorów. Po zebraniu od nich różnych propozycji twórczego spędzania wolnego czasu, porównali je z aktualnym programem poszczególnych placówek, aby określić te formy aktywności, których w aktualnym wykazie brakuje. Seniorzy wypowiedzieli się także, które z zajęć cieszyłyby się większą popularnością, gdyby ich cena była niższa.

Oferta różnych instytucji dostępna w ramach programu „Chorzów 60+” jest bardzo rozbudowana, warto podać kilka przykładowych propozycji. Ceniących aktywny tryb życia zainteresują m.in. zajęcia Senior Pilates czy możliwość korzystania z basenu w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu lub Centrum Rehabilitacji i Rekreacji. Chętni mogą też wybrać się na wspólne wycieczki krajoznawcze, piesze lub rowerowe. Istnieje również oferta zajęć kulturalnych.

Karta seniora uprawnia także do licznych zniżek u partnerów komercyjnych. Wybrane salony fryzjerskie udzielają rabatu głównie na strzyżenie, ale także na wybrane inne usługi. Podobne promocje są dostępne w salonach kosmetycznych, kwiaciarniach, a nawet sklepach odzieżowych czy lokalach gastronomicznych. Seniorzy mogą taniej zjeść pierogi czy ciastka, wypić kawę, obejrzeć film lub spektakl teatralny, zapisać się na kurs prawa jazdy, lektoraty języków obcych czy do studia fitnessu, a nawet wykupić wycieczkę w biurze podróży. W akcję włączyły się również placówki medyczne, zakłady optyczne, sanatoria, uzdrowiska, usługi transportowe i hotele. Informacje o programie i partnerach, a także szczegółowa lista zniżek oferowanych w ramach programu „Chorzów 60+” dostępna jest pod adresem: http://www.chorzow.eu/oferta.html.

Chorzowskie Centrum Kultury oraz Chorzowska Akademia Seniora oraz jej cztery dzielnicowe filie umożliwiają wzięcie udział w kilkudziesięciu formach systematycznych i okolicznościowych zajęć, a także w programach wolontariatu. Mimo że zakres tematyczny zajęć jest bardzo szeroki, wciąż jest systematycznie rozbudowywany, dzięki czemu wzrasta również uczestnictwo w programie kolejnych osób, które wcześniej nie znajdowały odpowiednich dla siebie propozycji. Popularne są zarówno zajęcia kształtujące kompetencje miękkie, jak również zajęcia ruchowe o walorze integracyjnym. W Akademii i Centrum odbywają się m. in. warsztaty z obsługi komputera, tabletu, smartfona i programów graficznych, konwersacje w językach obcych, ćwiczenia fitness,zajęcia taneczne czy spotkania teatralne. Oferta aktywności dla seniorów obejmuje także warsztaty w Akademii Jogi i Terapii Ruchem czy ćwiczenia chóru mieszanego.

Chorzowska Akademia Seniora organizuje również warsztaty zgodne z zainteresowaniami seniorów, np. kursy szycia, spotkania kulinarne, teatralne czy artystyczne, co daje łącznie aż kilkadziesiąt zróżnicowanych form zajęć. Bardzo popularne są również działania profilaktyczne pomagające podejmować próbę zerwania z nałogami czy zmienić przyzwyczajenia żywieniowe. W ramach działań wolontariackich realizowany jest również projekt dziennikarski.

Akademia ta nie jest jedyną placówką edukacyjną dla osób starszych w Chorzowie i pobliskim rejonie. W okolicy funkcjonują różne UTW, m.in. Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów czy UTW w Siemianowicach Śląskich. Ciekawe jednak, że właśnie w Chorzowie powstał pierwszy – i jedyny na Śląsku – Uniwersytet Każdego Wieku. Jego założyciele uważają, że każdego – niezależnie od wieku i wykształcenia – należy zachęcać do ciągłej nauki. Edukacja powinna trwać całe życie, dlatego też należy czerpać z jak największej liczby możliwości poszerzania wiedzy i rozwoju zainteresowań, a także aktywizować innych. UKW oferuje taką możliwość każdemu mieszkańcowi Górnego Śląska.

Kochom dynsic - konkurs taneczny dla  seniorow

Kochom dynsic – konkurs taneczny dla seniorow

Władze Chorzowa chętnie współdziałają z pobliskimi gminami, dlatego też zaproponowały współpracę innym miastom. Prezydent Nowego Sącza oraz zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych podpisali porozumienie o współpracy w ramach polityki senioralnej realizowanej przez oba samorządy. W Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Nowego Sącza i Chorzowa, aby wstępnie nakreślić kierunki dalszej współpracy. Z kolei w czerwcu Chorzów rozpoczął współpracę w zakresie polityki senioralnej z Opolem oraz Świętochłowicami. Czynności te wzbudziły duże zainteresowanie seniorów, gdyż zakładają one współdziałanie przy różnego rodzaju przedsięwzięciach, wydarzeniach i projektach skierowanych do starszych mieszkańców tych miast.

Od dwóch lat w trakcie Kongresu „Obywatel Senior” wybierane są lokalne Gminy Przyjazne Seniorom, czyli samorządy wprowadzające specjalne rozwiązania z myślą o osobach starszych. Miejscowościom, które znacznie podniosły jakość życia seniorów, a także zobowiązały się wprowadzić w ciągu trzech lat wytyczne dla Gmin Przyjaznych Seniorom (np. wygodne i niedrogie połączenia autobusowe, bezpieczne ulice, zadbany park, mieszkania dostosowane dla niepełnosprawnych starszych osób, odpowiedni dla seniorów system informacji, liczne imprezy itp.) przyznano trzyletnie certyfikaty. Wśród nagrodzonych miast jest m.in. Częstochowa za różnorodne działania, m.in. zbadanie aktualnej sytuacji seniorów, siłownie na powietrzu, otwartą kawiarenkę senioralną, dystrybucję „pudełka życia” zawierającego dane o chorobach i zażywanych lekach przez danego seniora, a także Sosnowiec – głównie za Centrum Aktywności Społecznej 60+, utworzenie rady seniorów i karty seniora. Część gmin otrzymała certyfikaty roczne lub wyróżnienia za konkretną inicjatywę.