Sensowny miejski portal internetowy agregujący informacje przydatne dla osób starszych to w Polsce rzadkość. Szkoda, bo korzystaliby z takich serwisów nie tylko starsi internauci, ale również pracownicy różnych instytucji obsługujący seniorów bardziej analogowych. Problemy z rozporoszoną informacją rozwiązano w Łodzi jak należy – jednym portalem.

Autor: Adam Antonisz

Badania lokalne prowadzone przez Fundację ZACZYN pokazują, że wśród głównych problemów osób starszych należy brak informacji. Seniorzy nie dowiadują się w porę o skierowanych do nich wydarzeniach kulturalnych czy ofercie wsparcia społecznego, często nie wiedzą gdzie i w jakim trybie załatwić sprawy urzędowe lub uzyskać pomoc w określonych sprawach. Gminy zaś nie ułatwiają im dostępu do cennej wiedzy – pracownicy socjalni czy sieci wolontariatu obejmują nielicznych seniorów, a samorządy nie wydają skierowanych do starszych mieszkańców biuletynów drukowanych. Informacja dostępna w internecie trafia do niewielkiej części osób 70 czy 80+, jest przy tym rozproszona, a publiczne instytucje niemal nigdy nie agregują jej w dostosowanych do wymogów seniorów serwisach. Przykładem np. Warszawa, gdzie różne biura i pełnomocnicy podlegli prezydent stolicy redagują niezależne od siebie serwisy z często nieaktualizowanymi senioralnymi zakładkami. Pożytek z nich niewielki. Na tle Warszawy błyszczy wspomniana Łódź i jej serwis www.seniorzy.uml.lodz.pl
Podstawowym jego celem jest dostarczanie informacji o działaniach i wydarzeniach realizowanych w mieście dla grupy wiekowej 60+. Serwis zbiera informacje dostarczone przez różne jednostki samorządowe, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy, których działalność służy zaspokojeniu potrzeb seniorów. Portal prowadzony jest przez Zespół ds. Seniorów Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, który zaprosił łódzkich seniorów oraz liderów środowisk seniorskich do współtworzenia portalu. Dzięki portalowi (jednej stronie, którą łatwo promować) aktualna informacja trafia do rosnącej grupy starszych internautów, ale także pracowników „bezpośredniego kontaktu” różnych instytucji”, którzy często, nierzadko poza swoimi podstawowymi obowiązkami, wyszukują seniorom to czego potrzebują. W sytuacji istnienia jednej strony bibliotekarka czy animator nie muszą wertować wielu niezależnych serwisów różnej jakości, na co zazwyczaj nie mają przecież czasu. Jak wygląda portal? Prosto.
Łódź-seniorzy-polityka-senioralna-strona-www
Gdy wejdziemy na stronę portalu w nagłówku, znajdziemy pięć zakładek, a w nich całe bogactwo przydatnych informacji. W „aktualnościach” łatwo znalazłam informacje o darmowych wycieczkach lokalnych, spotkaniach wolontariatu senioralnego, miejscach udzielania porad seniorom, a także bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych. W zakładce Karta Seniora znaleźć można kompleksowe informacje o miejskiej karcie, na podstawie której osoby starsze mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert specjalnych. Zakładka nie promuje jednak samej karty, lecz zawiera aktualny spis powiązanych z nią ofert w takich obszarach jak kultura, rekreacja, zdrowie, gastronomia, bankowość, kształcenie itp. Informacje 60+ to zakładka zawierająca wykazy klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, domów dziennego pobytu, aptek, domów opieki społecznej. Są tam pełne dane adresowe i kontaktowe. Łatwo tam znaleźć informacje o usługach opiekuńczych i programie szczepień ochronnych dla osób powyżej 65 roku życia; wykazy miejskich bibliotek publicznych wraz z ich ofertami skierowanymi do seniora, np. bezpłatnymi kursami komputerowymi, wykładami czy prelekcjami; informacje o funduszach grantowych na senioralne projekty; adresy organizacji udzielających bezpłatnej pomocy prawnej. Przydatna jest też zakładka Centra Aktywnego Seniora, w której – dla każdej z dzielnic Łodzi – przedstawiona została oferta prowadzonych przez miejskie instytucje specjalnych Centrów. Zawiera spis tych miejsc, harmonogram wydarzeń w nich organizowanych, ale także relacje z imprez. Słabo wygląda jedynie zakładka dotycząca Rady Seniorów. Znajdziemy tam spis członków Rady i zdjęcia z obrad, ale żadnych podsumowań działania czy projektów tworzonych dokumentów – wszystko to wskazuje, że Rada może być w Łodzi tworem fasadowym (choć oczywiście, nie musi).
Łódź XXI wieku to miasto przerażające skalą problemów społecznych i ekonomicznych jakim musi podołać. Jak widać ,jest też co z niej ściągać.