My, Architekci 50+, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, bogaci w wieloletnie doświadczenia warsztatowe w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, pragniemy zainteresować władze oraz szersze grupy społeczne, polityczne i media, problemami związanymi z procesem nieuniknionego starzenia się społeczeństwa, pod kątem stworzenia możliwości kontynuowania twórczego życia w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej naszego kraju.

Chcemy zwrócić uwagę na:

  • brak wizji urbanistycznych na skalę kraju, w tym wizji pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i komunikacyjnych na miarę nowych aspiracji i wzrastających możliwości technologicznych;
  • brak systemu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych;
  • pogorszenie się stopnia dostępności terenów zieleni i rekreacji;
  • brak warunków organizacyjnych i przestrzennych na społecznie niezbędną integrację międzypokoleniową.

Dlatego też pragniemy podjąć działania – poprzez inicjatywę realizacji pilotażowych wzorcowych obiektów – by pokazać na różnych przykładach, jak przezwyciężać sygnalizowane problemy.