email marketing powered by FreshMail

Oferta programowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Oferta programowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Oferta programowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety trzeciego wieku, choć określane jedną nazwą, są bardzo różnorodnymi instytucjami. Ich oferty powinny uwzględniać specyfikę terytorialną i być elastyczne, odpowiadać na potrzeby lokalne oraz oczekiwania studentów.
Zazwyczaj wśród ich propozycji znajdują się:

  • wykłady, konwersatoria, seminaria;
  • warsztaty, kursy, szkolenia;
  • działalność poradnicza;
  • lektoraty języków obcych;
  • sekcje i koła zainteresowań;
  • kluby dyskusyjne;
  • ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne;
  • imprezy kulturalne i okolicznościowe;
  • zespoły samopomocy koleżeńskiej;
  • wyjazdy turystyczne

W UTW przeważają wykłady prowadzone głównie przez profesorów akademickich oraz specjalistów z konkretnych dziedzin – lekarzy, radców prawnych, psychologów, dziennikarzy. Tematyka zależy zwykle od zainteresowań i sugestii słuchaczy, zwykle są poświęcone m.in. medycynie, rehabilitacji, ekonomii, historii, dietetyce, filozofii, literaturze, muzyce, historii sztuki, wiedzy o kulturze, psychologii, prawu, socjologii. Często organizowane są spotkania z cenionymi osobami życia publicznego – np. pisarzami czy aktorami. Z kolei na seminariach główny nacisk kładzie się na wymianę poglądów i wspólną dyskusję.
Poza wykładami aż 97% UTW proponuje także inne zajęcia, wymagające od słuchaczy wyższej aktywności. Odbywają się one regularnie, np. raz w tygodniu, lub cyklicznie. Najpopularniejsze są warsztaty artystyczne, kursy komputerowe i lektoraty, zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne (np. aerobik, joga, pływanie, spacery), sekcje plastyczne i turystyczne, a także spotkania grup zainteresowań, tzw. sekcji – np. brydżowo-szachowych, fotograficznych, ogrodniczych itp. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się poradnictwo – na te spotkanie są zapraszani praktycy i specjaliści w danej dziedzinie, np. prawnik, notariusz, policjant, dietetyk, rzecznik praw konsumentów, pracowników NFZ itp.
Część słuchaczy chętnie angażuje się w zajęcia – proponują bloki tematyczne zajęć, przygotowują referaty, organizują wystawy i występy muzyczne, rozmaite imprezy i wydarzenia. Prawie wszystkie UTW organizują różne wydarzenia kulturalne, spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe (np. z okazji Nowego Roku, Dnia Babci i Dziadka), wspólne wycieczki, pikniki i wyjazdy krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru czy na koncert.

Pierwszy Żoliborski UTW

Pierwszy Żoliborski UTW

Przykłady programów zajęć:

Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje wykłady w trybie cotygodniowym, na ich tematykę mają wpływ zainteresowania słuchaczy. Są to m.in. zajęcia z kulturoznawstwa (np. „Życie i twórczość Agnieszki Osieckiej” czy o kulturze żydowskiej), medycyny („Praca mózgu”, „Profilaktyka, rak jelita grubego, intymność”), historii sztuki – organizowane np. w muzeach lub Zamku Królewskim (wykład i wystawa „Napoleon i sztuka”), literatury, krajoznawcze i turystyczne („Murale Muranowa”, spływ kajakowy), seminaria (np. wyjazdowe do Opinogóry, dodatkowo płatne). Placówka oferuje też poradnictwo („Senior bezpieczny w wakacje”, prawne, spotkania z psychologiem i dietetykiem) oraz liczne warsztaty i kursy (z języków obcych, grafiki, malarstwa, komputerowe, ze śpiewu). Ponadto w ofercie są spotkania (świąteczne, miłośników gry w brydża), wspomnienia o wybitnych osobistościach (np. profesor Halinie Szwarc), zajęcia ruchowe (gimnastyka na basenie i rekreacyjna, tai chi, nauka tańca towarzyskiego), wspólne wyjścia do kina czy teatru. Bardzo popularne wśród żoliborskich słuchaczy są zajęcia organizowane w Zamku Królewskim.
Na zakończenie semestru słuchacze wypełniają ankiety podsumowujące. Jak zauważają pracownicy ośrodka: – Wynika z nich, że seniorzy chcieliby zwiększyć liczbę wycieczek jedno- dwu- i trzydniowych. Ograniczają nas jednak środki finansowe, które próbujemy pozyskiwać z miasta lub dzielnicy, gdyż żoliborskiego seniora nie stać na wycieczkę w pełnej odpłatności.
UTW w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu organizuje wykłady, lektoraty języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego), kursy komputerowe, ponadto promuje aktywność fizyczną. Odbywają się tu zajęcia typu gimnastyka na sali lub w wodzie, joga, nordic-walking, ćwiczenia na siłowni, jazda na rowerze, rajdy piesze, taniec, gry zespołowe na sali gimnastycznej. Ważnym aspektem jest także rozwój pasji i zainteresowań poprzez dobór właściwych zajęć, dlatego też działają kluby – literacki, rozrywek umysłowych, brydżowy, filmowy, a także koła – malarskie oraz edukacyjne. Co więcej, placówka współpracuje ze studentami  Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.
Jak zauważa Prezes UTW, Krystyna Fraszczak: – Wspólna realizacja projektów wpływa na integrację międzypokoleniową – studenci oraz seniorzy wspólnie wyremontowali starą łódź, a obecnie promują żeglowanie po Jeziorze Tarnobrzeskim. Chcemy Tarnobrzeg zmienić z miasta górników na miasto żeglarzy. Placówka wymienia też doświadczenia z Polonią w Odessie, dla której zrealizowała dwa projekty. Prowadzone są także liczne działania uaktywniające środowisko seniorów: Uczestniczenie w działalności uniwersytetu zaczęło być w naszym mieście popularne, wręcz modne. Już nikt się dwuznacznie nie uśmiecha, gdy jedzie na wycieczkę albo idzie na bal kostiumowy organizowany przez UTW. Przestaliśmy się wstydzić, że jesteśmy seniorami – dodaje.

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku we Wrocławiu działa od 2005 r. pod oficjalnym patronatem rektora ASP we Wrocławiu oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie kultury i sztuki, głównie sztuk plastycznych. Organizowane są tu wykłady z zakresu historii sztuki, ponadto uczestnicy kształcą swe umiejętności w wybranych pracowniach artystycznych (m.in. na zajęciach z rysunku i malarstwa, rzeźby, ceramiki, czerpania papieru i filcu, fotografii, komputerów i grafiki warsztatowej, tkaniny unikatowej, decoupage, pamiątkarstwa).

Słuchacze wspólnie wyjeżdżają do galerii w różnych częściach Polski oraz do innych państw. Sztuka jest tematem wiodącym, lecz prowadzone są także inne zajęcia – na prośbę słuchaczy powstała grupa samokształcąca z języka niemieckiego, wprowadzono także zajęcia gimnastyczne. Organizowane są plenery, a nawet wystawy prezentujące dorobek absolwentów ASTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku we wsi Ropa organizuje:

Kursy i wykłady tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów, zajęcia ruchowe (nauka tańca, aerobik, basen termalny), spotkania integracyjne o charakterze okolicznościowym, zajęcia komputerowe i zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń, zajęcia z pierwszej pomocy medycznej, warsztaty z zakresu prawa, finansów i zdrowego żywienia, zajęcia z szydełkowania, robienia na drutach, zdobnictwa artystycznego.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w polityce senioralnej w Polsce - zapisz się na newsletter i otrzymuj nowe numery pisma na maila.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wysyłki nowych numerów magazynu Polityka Senioralna.

email marketing powered by FreshMail