email marketing powered by FreshMail

Pismo & Wydawca

PISMO

Pismo „Polityka Senioralna” to jedyny w Polsce magazyn poświęcony wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa i projektowaniem polityk senioralnych na poziomie lokalnym i systemowym.

Pismo ma charakter ekspercki, ale nie naukowy, i jest przeznaczone dla samorządowców, urzędników, aktywistów organizacji senioralnych, pracowników sektora wsparcia społecznego oraz innych osób mających wpływ na tworzenie rozwiązań korzystnych dla rosnącej grupy osób starszych, których w kolejnych latach i dekadach będzie w naszym kraju przybywać.

„Polityka Senioralna” ukazuje się w druku w nakładzie 1500 egzemplarzy, a jej wydania elektroniczne w formie pdf są rozsyłane do około 14 000 subskrybentów w całym kraju. Oba wydania są całkowicie bezpłatne.

Pierwszy numer pisma ukazał się w marcu 2015 roku, a drugi trafił do szerokiej dystrybucji w styczniu 2016 roku (wydaliśmy go przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Trzeci numer pisma ukaże się w sierpniu 2016 roku.

Redaktorem naczelnym pisma jest Przemysław Wiśniewski. Opiekunem naukowym pierwszego numeru była dr Mariola Racław (UW) i dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (UW), natomiast opiekunem naukowym drugiego numeru była dr hab. Dobroniega Trwakowska (UŚ) i dr Mariola Racław (UW). Zespół naszych autorów liczy ponad 40 osób z doświadczeniem w instytucjach badawczych, sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych.

WYDAWCA

Wydawcą pisma są Fundacja ZACZYN (Warszawa) oraz Fundacja Dialogu Społecznego (Bielsk). Obie organizacje współpracują ze sobą tworząc liczne inicjatywy senioralne: doradzają samorządom ws. tworzenia strategii rozwoju społecznego; zakładają obywatelskie Rady Seniorów; włączają seniorów w aktywności cyfrowe i obywatelskie. Fundacja ZACZYN prowadzi również trzy świetlice społeczne, wydaje jedyne w Polsce profesjonalne pismo obywatelskie redagowane przez osoby 60+ „Zdaniem Seniora”, organizuje coroczną Ogólnopolską Paradę Seniorów. Ambasadorem Fundacji jest najstarsza polska DJ-ka, DJ Wika.

parada3

Więcej o nas i naszych projektach na stronach:

logo-zaczyn

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w polityce senioralnej w Polsce - zapisz się na newsletter i otrzymuj nowe numery pisma na maila.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wysyłki nowych numerów magazynu Polityka Senioralna.

email marketing powered by FreshMail