Fundacja Zaczyn oraz SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej prezentują nowy numer pisma „Polityka Senioralna”.

Jedyny w Europie Centralnej magazyn ekspercki poświęcony systemowym wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa wydawany jest od 2016 roku. Do tej pory pismo gromadzące ponad 40 ekspertów ukazywało się nieregularnie. Kolejne numery były dostępne w wersji drukowanej, a także elektronicznej – dystrybuowanej mailowo do kilkunastu tysięcy odbiorców i dostępnej na stronie www.polityka.zaczyn.org (m.in. jako PDF).

Jak zapewniają redaktorzy naczelni Przemysław Wiśniewski i Rafał Bakalarczyk, od teraz pismo będzie wychodziło regularnie co kwartał. W przygotowaniu są już kolejne cztery numery, które ukażą się w 2021 roku. Będą to numery tematyczne poświęcone różnym aspektom związanym ze starzeniem się społeczeństwa. W przygotowaniu jest m. in. numery poświęcone: wyzwaniom mieszkalnictwa prosenioralnego; preferencjom rynkowym osób starszych; kreowaniu rozwiązań na rzecz wyższej jakości życia seniorów zamieszkujących gminy wiejskie.

Opracowanie i dystrybucja nowych numerów pisma możliwa jest dzięki grantowi uzyskanemu ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich będących w dyspozycji Narodowego Instytutu Wolności.

W najnowszym numerze pisma omawiane są m. in: tematy jakości życia osób starszych w Polsce na podstawie szczegółowych badań; dobre praktyki rozwiązań na rzecz seniorów wdrażane przez samorządy; rozwiązania krajowe wdrożone z myślą o osobach starszych; wyzwania dotyczące opieki nad seniorami; wyróżniające się inicjatywy pozarządowe na rzecz rosnącej grupy osób starszych.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

Nowy numer pisma jest dostępny poniżej.