Epidemia odmieniona przez wszystkie przypadki

2021-01-02T18:34:02+00:00styczeń, 2021|Małgorzata Maryl-Wójcik, Polityka Senioralna nr 6, Różne|

Seniorzy nie są dla rządzących tematem priorytetowym, a działania na ich rzecz skupiają się głównie wokół celów wyborczych. Reformy polityk obejmujących najstarszych mieszkańców często są powierzchowne, nieskoordynowane i przede wszystkim – zbyt nisko