Fundacja Zaczyn dziękuję Narodowemu Instytutowi Wolności za wsparcie udzielone poprzez Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (priorytet 5). Dzięki przyznanym środkom byliśmy w stanie wesprzeć zatrudnienie nowego pracownika Fundacji w okresie maj-lipiec 2023. udzielone wsparcie przyczyniło się do poprawy funkcjonowania Fundacji w zakresie realizacji projektów partnerskich z udziałem sponsorów publicznych i komercyjnych. Dziękujemy za zaufanie!