Magazyn ekspercki Fundacji ZACZYN skierowany do samorządowców, urzędników, aktywistów, pracowników sektora wsparcia społecznego. „Polityka Senioralna” jest pierwszym w Polsce pismem tematycznym dotyczącym wyzwań starzenia i roli instytucji różnego typu w projektowaniu polityki senioralnej na poziomie lokalnym i krajowym. Pismo o seniorach, to źródło wiedzy dla wszystkich osób posiadających możliwości punktowego lub systemowego działania na rzecz rosnącej populacji osób starszych. Magazyn w wersji elektronicznej jest rozsyłane do bazy 11 000 osób. Pismo w wersji drukowanej ma nakład 1250 egzamplarzy i jest rozsyłane bezpośrednio do wybranych osób aktywnych lokalnie na polu działań na rzecz seniorów. Koordynatorem pisma jest Przemysław Wiśniewski. Opiekunami naukowymi pisma są: dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, dr Mariola Racław.