Przestrzeń zamieszkania z perspektywą 60+

2018-03-05T08:48:14+00:00marzec, 2018|Agnieszka Labus, Iwona Benek, Mieszkalnictwo-Projektowanie, Polityka Senioralna nr 4|

Projektowanie z perspektywą 60+ Jednym z kluczowych wyzwań współczesnej architektury, w kontekście stale powiększającej się populacji osób starszych, jest temat tworzenia przestrzeni zamieszkania dla ludzi w podeszłym wieku. Niniejszy artykuł pokazuje złożoność problemu kształtowania