Artur Maroń

Omówienie raportu „Jak dobrze mieć sąsiada”. Od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych

2018-03-05T09:00:23+00:00marzec, 2018|Artur Maroń, Opiekunowe osób starszych, Polityka Senioralna nr 4|

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mogą stanowić jedno z narzędzi aktywizacji i wsparcia w polskim systemie opiekuńczym Wskazują na to zarówno doświadczenia krajowe, jak i zagraniczne. Rozwiązania stosujące usługi sąsiedzkie w zakresie opieki nad seniorami

Najwyższa Izba Kontroli o jakości opieki nad seniorami w domach opieki

2018-03-05T08:55:19+00:00marzec, 2018|Artur Maroń, Mieszkalnictwo-Projektowanie, Polityka Senioralna nr 4, Senior+|

W obliczu postępującego procesu starzenia się polskiego społeczeństwa jednym z narzędzi wsparcia dla osób starszych stają się dzienne domy opieki. Raport Najwyższej Izby Kontroli jasno dowodzi, że zarówno obecne, jak i dotychczasowe skutki

Przejdź do góry