email marketing powered by FreshMail

Artur Maroń

Omówienie raportu „Jak dobrze mieć sąsiada”. Od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych

Omówienie raportu „Jak dobrze mieć sąsiada”. Od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mogą stanowić jedno z narzędzi aktywizacji i wsparcia w polskim systemie opiekuńczym Wskazują na to zarówno doświadczenia krajowe, jak i zagraniczne. Rozwiązania stosujące usługi sąsiedzkie w zakresie opieki nad seniorami utrwalają lokalne więzi oparte na wzajemności i zaufaniu oraz przyczyniają się do odbudowy małych wspólnot i wzmacniania…

Najwyższa Izba Kontroli o jakości opieki nad seniorami w domach opieki

Najwyższa Izba Kontroli o jakości opieki nad seniorami w domach opieki

W obliczu postępującego procesu starzenia się polskiego społeczeństwa jednym z narzędzi wsparcia dla osób starszych stają się dzienne domy opieki. Raport Najwyższej Izby Kontroli jasno dowodzi, że zarówno obecne, jak i dotychczasowe skutki podejmowanych działań i wdrażanych programów są niewystarczające. Władze nie dysponują długofalową strategią wspierania osób starszych oraz nie…

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w polityce senioralnej w Polsce - zapisz się na newsletter i otrzymuj nowe numery pisma na maila.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wysyłki nowych numerów magazynu Polityka Senioralna.

email marketing powered by FreshMail