Dzienny Dom Senior-WIGOR

Najwyższa Izba Kontroli o jakości opieki nad seniorami w domach opieki

2018-03-05T08:55:19+00:00marzec, 2018|Artur Maroń, Mieszkalnictwo-Projektowanie, Polityka Senioralna nr 4, Senior+|

W obliczu postępującego procesu starzenia się polskiego społeczeństwa jednym z narzędzi wsparcia dla osób starszych stają się dzienne domy opieki. Raport Najwyższej Izby Kontroli jasno dowodzi, że zarówno obecne, jak i dotychczasowe skutki

Domy dziennego pobytu i „Senior-WIGOR” w oczach architektów

2016-02-21T20:37:47+00:00luty, 2016|Anna Szewczenko, Autorzy, Elżbieta Niezabitowska, Iwona Benek, Mieszkalnictwo-Projektowanie, Polityka Senioralna nr 2, Senior+, Tematy|

Tekst: Elżbieta Niezabitowska, Iwona Benek, Anna Szewczenko W pierwszym numerze „Polityki Senioralnej” Przemysław Wiśniewski w artykule „Wigor bez pałera” poruszył ważny temat programu „Senior-WIGOR”. Zwrócił uwagę z jednej strony na wagę tegoż zagadnienia i

Co nieco o działających WIGORach

2016-02-19T22:08:34+00:00luty, 2016|Autorzy, Maciej Skonieczny, Polityka Senioralna nr 2, Senior+, Tematy|

Tekst: Maciej Skonieczny W listopadzie 2015 roku przeprowadziliśmy badanie metodą ankiety internetowej, do której uzupełnienia zaprosiliśmy większość istniejących wówczas centrów WIGOR. Ankietę uzupełnili pracownicy 17 samorządów. Jest to niewielka próba, niewystarczająca do uzyskania

Przejdź do góry