Jak gminy i powiaty pomagają osobom starszym?

2017-01-13T13:49:19+00:00styczeń, 2017|Efektywna Praca Socjalna, Miejskie Polityki Senioralne, Polityka Senioralna nr 3, Rafał Bakalarczyk, Wyzwania systemowe|

Tekst: Rafał Bakaralczyk Samorządy zwykle prawidłowo przydzielają usługi opiekuńcze i przyznają osobom starszym wymagającym opieki miejsca w domach pomocy społecznej, ale w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystują inne formy wsparcia, takie jak: środowiskowe domy