System wsparcia społecznego osób starszych w Polsce

2017-01-13T13:45:25+00:00styczeń, 2017|Autorzy, Barbara Szatur-Jaworska, Czym jest polityka senioralna?, Polityka Senioralna nr 3, Wyzwania systemowe|

Tekst: prof. Barbara Szatur-Jaworska   W tym tekście chciałabym przyjrzeć się rozwiązaniom instytucjonalnego wsparcia dla osób starszych świadczonych w środowisku domowym i poza domem. Zajmę się w nim formami wsparcia pozafinansowego, tzn. takimi,