opieka seniorzy

„Program Opieka 75+” – zaczyn nowego instrumentu polityki senioralnej

2018-03-05T11:41:02+00:00marzec, 2018|Opiekunowe osób starszych, Polityka Senioralna nr 4, Rafał Bakalarczyk, Wyzwania systemowe|

Rząd przyjął pod koniec minionego roku nowy program adresowany do seniorów – Opieka 75+.  Gminy liczące poniżej 20 tys. mieszkańców mogły starać się o dofinansowanie rozwoju usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu

Domy Spokojnej Jesieni Życia z Opieką – holenderski model realizowany w Polsce?

2016-02-21T18:17:55+00:00luty, 2016|Autorzy, Karolina Kwiecińska, Polityka Senioralna nr 2, Tematy, Trzeci Sektor|

System opieki i wsparcia seniorów w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jednym z priorytetów organizacji Polskiej Unii Seniorów jest tworzenie w różnych polskich miastach Domów Spokojnej Jesieni Życia z Opieką. Chodzi o modelowe

Kim jest „opiekun medyczny”?

2016-02-21T16:36:44+00:00luty, 2016|Autorzy, Opiekunowe osób starszych, Polityka Senioralna nr 2, Tematy, Wywiady|

Rozmowa z Elżbietą Szwałkiewicz, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z Nami Łatwiej” oraz przewodniczącą Koalicji Na Pomoc Niesamodzielnym. Wiele osób nie wie, że opiekun medyczny to osobny zawód. Opiekunowie są traktowani niemal jak „tańsza

Zasady pracy socjalnej z osobami starszymi w teorii i praktyce

2016-02-21T15:51:02+00:00luty, 2016|Autorzy, Efektywna Praca Socjalna, Ewa Leśniak-Berek, Polityka Senioralna nr 2, Tematy|

Rosnąca świadomość dynamiki i nieuchronności procesu starzenia się społeczeństw stała się główną przyczyną rozwoju działań w obszarze polityki senioralnej. Jest ona kierowana do licznych grup adresatów, nie ogranicza się do samych seniorów. Ważna

Refleksje nad barierami funkcjonowania lokalnych systemów wsparcia dla seniorów

2016-02-21T15:41:56+00:00luty, 2016|Autorzy, Dobroniega Trawkowska, Efektywna Praca Socjalna, Polityka Senioralna nr 2, Tematy|

Prezentowany tekst został oparty o opublikowane w 2011 i w 2012 dwie analizy funkcjonowaniu lokalnych systemów i sieci wsparcia społecznego. Analizę taką przeprowadziłam kierując modułem B3 w projekcie „Diagnoza problemów społecznych i monitoring

Przejdź do góry