„Program Opieka 75+” – zaczyn nowego instrumentu polityki senioralnej

2018-03-05T11:41:02+00:00marzec, 2018|Opiekunowe osób starszych, Polityka Senioralna nr 4, Rafał Bakalarczyk, Wyzwania systemowe|

Rząd przyjął pod koniec minionego roku nowy program adresowany do seniorów – Opieka 75+.  Gminy liczące poniżej 20 tys. mieszkańców mogły starać się o dofinansowanie rozwoju usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu