Uniwersytet Śląski

Jak pracować z osobami starszymi?

2016-02-21T16:01:14+00:00luty, 2016|Autorzy, Efektywna Praca Socjalna, Polityka Senioralna nr 2, Sabina Pawlas-Czyż, Tematy|

Celem artykułu jest przybliżenie specyfiki profesjonalnej pracy socjalnej adresowanej do osób w wieku senioralnym. Tekst: Sabina Pawlas-Czyż, Uniwersytet Śląski, Instytut Socjologii, Studium Pracy Socjalnej Dla jej opisu zwykło się stosować w dyskursie akademickim i

Zasady pracy socjalnej z osobami starszymi w teorii i praktyce

2016-02-21T15:51:02+00:00luty, 2016|Autorzy, Efektywna Praca Socjalna, Ewa Leśniak-Berek, Polityka Senioralna nr 2, Tematy|

Rosnąca świadomość dynamiki i nieuchronności procesu starzenia się społeczeństw stała się główną przyczyną rozwoju działań w obszarze polityki senioralnej. Jest ona kierowana do licznych grup adresatów, nie ogranicza się do samych seniorów. Ważna

Przejdź do góry