W sprawach związanych z pismem prosimy uprzejmie o kontakt mailowy lub telefoniczny:

zaczyn@zaczyn.org,

534-701-114

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Fundacja ZACZYN
ul. Tamka 16/32,
00-349 Warszawa,

Zamówienia egzemplarzy drukowanych:

zamowienia@zaczyn.org