Strona główna2024-02-26T10:37:52+00:00

PISMO EKSPERCKIE – POLITYKA SENIORALNA

Docieramy do 12 000 odbiorców wydań online i drukowanych

Krajowe instytucje opieki senioralnej są skuteczne i kreatywne, potrzebują jednak systemowych rozwiązań wspierających ich działalność.

Rozmawiamy z Piotrem Stelmaszewskim - gerontologiem i psychogerontologiem, członkiem zarządu OD Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, prezesem Krajowej Izby Managerów Opieki Senioralnej.

Prezentujemy raport „Polityka Zdrowotna wobec seniorów 2015-2023”

Jak wyglądała polityka zdrowotna wobec osób starszych w latach 2015-2023? Jakie są kluczowe wyzwania dla nowego rządu? Oddajemy do lektury raport dr Rafała Bakalarczyka zrealizowany dla Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz magazynu eksperckiego Polityka Senioralna.

Szanse i przeszkody na drodze do deinstytucjonalizacji usług społecznych. Najpoważniejszą barierą oczywiście pieniądze.

Opublikowany w lutym 2024 r. raport z badania „Ogólnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych” wskazuje kluczowe potrzeby w obszarze wsparcia opieki osób starszych o ograniczonej samodzielności.

Redaktor naczelny „Polityki Senioralnej” członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Członkiem Rady został m. in. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Fundacji Zaczyn oraz Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny

Polityka Senioralna jest wydawana przez:

Senior_Hub

Fundacja Zaczyn

Fundacja Age Hub

Przejdź do góry