Strona główna2024-02-26T10:37:52+00:00

PISMO EKSPERCKIE – POLITYKA SENIORALNA

Docieramy do 12 000 odbiorców wydań online i drukowanych

Prezentujemy raport „Wsparcie opiekuńcze seniorów oraz osób o ograniczonej samodzielności 2015-2023”

Jakie rozwiązania wspierające osoby o ograniczonej samodzielności wprowadzono w latach 2015-2023? Które z nich należy ocenić pozytywnie, a które z zastrzeżeniami? Prezentujemy raport dr Rafała Bakalarczyka.

Redaktor naczelny „Polityki Senioralnej” członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Członkiem Rady został m. in. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Fundacji Zaczyn oraz Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny

Polityka Senioralna jest wydawana przez:

Senior_Hub

Fundacja Zaczyn

Fundacja Age Hub

Przejdź do góry