Redakcja:

Przemysław Wiśniewski

redaktor naczelny

dr Rafał Bakalarczyk

redaktor

Małgorzata Maryl-Wójcik

redaktorka

Joanna Reniger

skład

Karolina Kwiecińska

korekta

Magdalena Foryś

fotoedycja

Współpraca redakcyjna:

dr Agnieszka Cieśla

dr Kamil Matuszczyk

dr Łukasz Jurek

dr Janina Petelczyc

prof. Paweł Kubicki

dr Andrzej Klimczuk

Magdalena Kocejko

prof. dr hab. Adam A. Zych

Tomasz Duda

​Artur Maroń

Katarzyna Duda

Paweł Dombrowski

Karolina Jędrzejewska