Pismo od początku jest wydawane z własnych środków Fundacji Zaczyn (www.zaczyn.org) działającej na rzecz zwiększania udziału osób starszych w debacie publicznej oraz tworzenia skutecznych rozwiązań poprawiających jakość życia rosnącej grupy seniorów.

Od 2024 r. w działaniach organizacyjnych i finansowaniu pisma partycypują Fundacja Instytut Polityki Senioralnej (www.seniorhub.pl) oraz Fundacja Age HUB (www.agehub.pl).

Wszystkie podmioty zainteresowane wsparciem wydawania magazynu lub jego poszczególnych numerów regularnych lub tematycznych zapraszamy do kontaktu.