Przedstawiamy szósty numer eksperckiego pisma „Polityka Senioralna”.

„Polityka Senioralna” to pismo eksperckie, które skupia wokół siebie specjalistów rynku senioralnego. Magazyn skierowany jest do samorządowców, urzędników, aktywistów, pracowników sektora wsparcia społecznego.

POBIERZ NUMER 6 MAGAZYNU POLITYKA SENIORALNA

Dane do przelewu:

Tytuł: Adres wysyłki

Nazwa: Fundacja ZACZYN

Adres: Radziwie 5 m 229, 01-164 Warszawa

Nr konta: 12 1750 0012 0000 0000 3298 5513