Magazyn „Polityka Senioralna”

Magazyn „Polityka Senioralna” to pierwszy w Europie Centralnej magazyn ekspercki poświęcony systemowym wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.

Pismo powstało w 2015 roku z inicjatywy Fundacji Zaczyn (www.zaczyn.org), która dostrzegła liczne bariery w obiegu informacji i idei kluczowych dla podnoszenie jakości życia rosnącej grupy osób starszych. Do czasu uruchomienia „PS” nie było w Polsce ani jednego magazynu eksperckiego, który w przystępny sposób prezentowałby i porządkował wiedzę w obszarach wyzwań starzenia oraz zmian demograficznych.

Pismo od razu stało się przestrzenią publikacji rozbudowanych treści analitycznych dotyczących nowych pomysłów w zakresie polityki pro-senioralnej. W kolejnych numerach opisywaliśmy dobre praktyki i najciekawsze innowacje. Prowadziliśmy dyskusje środowiskowe oraz omawialiśmy zmiany legislacyjne. Opisywaliśmy wszystkie obszary starzenia się społeczeństwa, w ramach których możliwe jest realizowanie ambitnych i efektywnych polityk, mających na celu dostosowanie układów państwa do zmian demograficznych i zapewnienie obywatelom dobrego i godnego życia w tzw. trzecim wieku.

W piśmie zajmowaliśmy się: omawianiem kwestii polityk lokalnych i krajowych; upowszechnianiem twórczych działań i pomysłów organizacji pozarządowych oraz innowatorów społecznych; prowadzeniem refleksji nad warunkami aktywności społecznej, i obywatelskiej seniorów oraz nad metodami zwiększania poziomu aktywności w tych obszarach. Poruszaliśmy tematykę ubezpieczeń społecznych, opieki medycznej oraz opieki długoterminowej, wsparcia starszych osób niepełnosprawnych, budownictwa senioralnego i dostępności architektonicznej czy innowacji technologicznych wspierających funkcjonowanie seniorów. Przybliżaliśmy najciekawsze projekty badawcze, rozmawialiśmy z kluczowymi ekspertami, relacjonowaliśmy najważniejsze dyskusje i wydarzenia branżowe, opisywaliśmy kampanie społeczne uwrażliwiające na sprawy osób starszych.

Do dziś jesteśmy jedynym w Polsce pismem eksperckim dotyczącym systemowych wyzwań starzenia się, które przedstawia pomysły i postulaty prostym językiem, przekładając nieraz „ciężki i złożone” naukowe tezy na łatwe do zrozumienia propozycje, argumenty, scenariusze. Naszymi odbiorcami są: kluczowi urzędnicy centralni i parlamentarzyści; specjaliście odpowiedzialni za tworzenie polityki społecznej i prowadzenie w jej ramach działań operacyjnych; aktywiście organizacji pozarządowych; badacze; innowatorzy społeczni; dziennikarze; członkowie Rad Seniorów etc. Pismo dociera do ok. 14 000 odbiorców, którzy subskrybują jego wersje elektroniczną, pobierają kolejne numery z naszego www. Każdy numer jest również wydawany w wersji drukowanej dystrybuowanej do wybranych odbiorców.

Wokół pisma udało się zgromadzić wielu ekspertów krajowych i zagranicznych. Na naszych łamach publikowało ponad 30 autorów, zarówno doświadczonych badaczy z ogromnym dorobku naukowym, jak również młodsi akademicy wnoszący do refleksji badawczej świeże spojrzenie. Do redaktorów pisma należą również praktycy działań aktywizacyjnych i innowatorzy społeczni. Członkami redakcji są również starsi dziennikarze, którzy przed wejściem w „wiek senioralny” pracowali w największych redakcjach krajowych.

Pismo ukazywało się do 2021 roku jako rocznik uzupełniany dodatkowymi artykułami eksperckimi ukazującymi się na www pisma kilka razy w miesiącu. Magazyn był wydawany ze środków Fundacji Zaczyn, zazwyczaj bez dofinansowania publicznego, które ustało zupełnie po publikacji artykułów krytycznie omawiających jakość działań rządu PiS wobec starzejącego się społeczeństwa. Pismo zostało reaktywowane w 2024 r. kiedy to opublikowano jego nową stronę internetową. I kwartał roku to również okres wydania pierwszego po przerwie pełnego numeru drukowanego i cyfrowego, dostępnego – jak zawsze – bezpłatnie.