Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz magazyn ekspercki Polityka Senioralna prezentują raport dotyczący usług wspierających seniorów oraz inne osoby o ograniczonej samodzielności. Raport podsumowuje 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i jest próbą podsumowania i oceny kluczowych działań mających na celu wsparcie osób nie w pełni samodzielnych.

W raporcie analizowane są cele nowych programów, wydatki, rezultaty, a także deficyty rozwiązań. Podejmujemy się oceny efektywności tych programów, jak również przedstawiamy rekomendację dla nowego rządu.

POBIERZ RAPORT