dr Andrzej Klimczuk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Europejskiej, programu URBACT III, programu Interreg CENTRAL EUROPE, Fondazione Cariplo, International Federation on Ageing. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Sociological Association. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii i polityki społecznej m.in. książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; „Aging in the Social Space” (z Ł. Tomczykiem), Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Białystok-Kraków 2015; „Economic Foundations for Creative Ageing Policy”, 2 tomy, Palgrave Macmillan, New York 2015, 2017; „Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium” (red. z K. Lüscherem i M. Sanchezem), Universität Konstanz, Konstanz, wydania 2015, 2016 i 2017, 17 wersji językowych; „Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy” (red. z Ł. Tomczykiem), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017; „Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts” (red. z Ł. Tomczykiem), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019; „Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population” (red. z Ł. Tomczykiem), Frontiers Media, Lausanne 2020.