dr Janina Petelczyc

Pracowniczka Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH w Warszawie, ekspertka ds. zabezpieczenia społecznego, szczególnie systemów emerytalnych i funduszy ESG. Od 2020 roku członkini Grupy Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.