Małgorzata Maryl-Wójcik

redaktorka

Absolwentka psychologii. Ukończyła również andragogikę na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2010 związana z organizacjami pozarządowymi. Pracowała dla największych w Polsce w tym: Akademii Rozwoju Filantropii, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Szkoła Liderów. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Studentka studiów doktoranckich na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską planuje oprzeć na badaniu miast które zdecydowały się przystąpić do ruchu Age-Friendly Communities. Jej zainteresowania badawcze są skoncentrowane wokół tematu starości, miejskiej rezyliencji, starzenia się miast, aktywizacji osób starszych, twórczego wykorzystywania nowych technologii przez seniorów.

Mówi płynnie po angielsku i francusku.