prof. dr hab. Adam A. Zych

Z wykształcenia psycholog i pedagog, a z zamiłowania poeta i tłumacz. Od kilkunastu lat jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się m.in. gerontologią społeczną, pedagogiką starzenia się i starości a także psychologią religii. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki “Zło dobrem zwyciężaj” oraz wyróżniony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego (2015). Otrzymał też honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016). Za wieloletnią działalność leksykograficzną w zakresie gerontologii, a w szczególności za redakcję naukową Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności otrzymał medal srebrny i wyróżnienie Międzynarodowych Targów Seniora w Kielcach (2019). Był jednym z sygnatariuszy „Apelu profesorów o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II (2020). Jest członkiem rad naukowych czasopism, takich jak: „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, „Konteksty Społeczne”,„Labor et Educatio”, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, „Paideia”, „Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia”, „Pedagogika Społeczna”, „Polityka Senioralna” i „Psychogeriatria Polska” oraz serii: „Czesko-polsko-słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej” i „Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej”.