prof. Paweł Kubicki

Kierownik Katedry Polityki Społecznej SGH, specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W swojej pracy zajmuje się między innymi problematyką starości, niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego.