Od 2013 roku powstają w naszym kraju Rady Seniorów, które wspomagają władze gmin w projektowaniu działań przyjaznych osobom starszym.
Aż 50 z Rad Seniorów stale współpracuje z Fundacją Zaczyn oraz jej partnerskimi organizacjami, które opracowały dla Radnych Seniorów specjalne programy szkoleniowe, a także udzielają im wsparcia materialnego. Ponadto aż 12 z tych rad powstało w drodze konsultacji społecznych prowadzonych przez fundację – ostatnia w miejscowości Marki pod Warszawą. Dzięki wspólnej pracy udało się usamodzielnić finansowo wiele senioralnych samorządów i wielokrotnie zwiększyć efektywność ich działania. – Systematyczne programy wsparcia dla Rad Seniorów mają głęboki sens, w przeciwieństwie do działań krótkotrwałych realizowanych przez niedoświadczone NGO czy JST. Już po dwóch latach intensywnej pracy widzimy, że rady posiadające wsparcie merytoryczne działają zauważalnie lepiej. Bez tego typu wsparcia sama świadomość samych funkcji rady i stawianych przed nią zadań jest wśród seniorów pochodzących przecież z różnych środowisk słaba. Nasze badania wskazują, że wśród Rad objętych wsparciem Fundacji po dwóch latach jedynie 1 na 5 działają wciąż źle. Natomiast wśród Rad nieobjętych żadnym profesjonalnym programem wsparcia, jedynie 1 na 5 działa w sposób relatywnie efektywny. Pozostałe nie podejmują ambitnych przedsięwzięć i w większości pozostają fasadowe – mówi Anna Belica, koordynatorka projektów adresowanych do Rad Seniorów w Fundacji Zaczyn.
Potwierdzają to również sami radni: – Bez Fundacji Zaczyn nie wiedzieliśmy, jak przebić się do naszych samorządów, które traktowały nas po macoszemu. Teraz wiemy, jak planować i realizować działania, jak komunikować nasze potrzeby i lobbować nasze sprawy – mówi Ryszard Lutomirski z Rady Seniorów w Górze Kalwarii. Okazuje się, że osób zainteresowanych taką działalnością jest bardzo wiele. – Kto ma wiedzieć, czego potrzeba najstarszym mieszkańcom naszych miast i wsi, jak nie sami seniorzy? Świetnie, że tak wiele osób chce się angażować w pracę na rzecz lokalnych społeczności senioralnych. Miło nam, że możemy wspomóc tak wiele rad, nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki, jakie uzyskujemy od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu jako jedyna organizacja w Polsce realizujemy od ponad trzech lat systematyczne działania edukacyjne, uczące radnych seniorów myślenia projektowego i podejmowania odważnych działań – dodaje Przemysław Wiśniewski z Zaczynu.
Na zdjęciach widać uczestników II Letniej Szkoły Rad Seniorów Województwa Mazowieckiego (wrzesień 2017 r.) i I Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów (czerwiec 2017 r.). Organizatorami obu wydarzeń była Fundacja Zaczyn. Więcej o działaniach fundacji na rzecz senioralnych samorządów na stronie: www.RadySeniorow.pl

Tekst: Maria Szostak