Maria Zrałek

Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania

2017-01-13T14:35:57+00:00styczeń, 2017|Autorzy, Barbara Szatur-Jaworska, Maria Zrałek, Miejskie Polityki Senioralne, Piotr Błędowski, Polityka Senioralna nr 3, Wyzwania systemowe, Zofia Szweda-Lewandowska|

Tekst: Prof. Piotr Błędowski, prof. Barbara Szatur-Jaworska, prof. Zofia Szweda-Lewandowska,prof. Maria Zrałek Gwarantem wysokiej jakości wsparcia dla osób starszych jest przeprowadzenie właściwej diagnozy ich realnych potrzeb oraz instytucjonalnych możliwości wdrożenia korzystnych dla seniorów

Aktywność osób starszych – Zadania dla samorządu lokalnego

2016-02-19T14:26:43+00:00luty, 2016|Autorzy, Czym jest polityka senioralna?, Maria Zrałek, Polityka Senioralna nr 1, Tematy|

  Starzenie się społeczeństwa i indywidualny wymiar starości decydują o rodzaju i zakresie działań w polityce społecznej. Populacja osób starszych jest niejednorodna. Różnicuje ją wiek, stan zdrowia, poziom zamożności, sytuacja rodzinna, wykształcenie, warunki

Przejdź do góry