Barbara Szatur-Jaworska

Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania

2017-01-13T14:35:57+00:00styczeń, 2017|Autorzy, Barbara Szatur-Jaworska, Maria Zrałek, Miejskie Polityki Senioralne, Piotr Błędowski, Polityka Senioralna nr 3, Wyzwania systemowe, Zofia Szweda-Lewandowska|

Tekst: Prof. Piotr Błędowski, prof. Barbara Szatur-Jaworska, prof. Zofia Szweda-Lewandowska,prof. Maria Zrałek Gwarantem wysokiej jakości wsparcia dla osób starszych jest przeprowadzenie właściwej diagnozy ich realnych potrzeb oraz instytucjonalnych możliwości wdrożenia korzystnych dla seniorów

System wsparcia społecznego osób starszych w Polsce

2017-01-13T13:45:25+00:00styczeń, 2017|Autorzy, Barbara Szatur-Jaworska, Czym jest polityka senioralna?, Polityka Senioralna nr 3, Wyzwania systemowe|

Tekst: prof. Barbara Szatur-Jaworska   W tym tekście chciałabym przyjrzeć się rozwiązaniom instytucjonalnego wsparcia dla osób starszych świadczonych w środowisku domowym i poza domem. Zajmę się w nim formami wsparcia pozafinansowego, tzn. takimi,

Przejdź do góry